S   h   a   d   e   s

fields-of-wonder butoh-dances laken-foto butoh dances-with-all dag van de bollen foto laken butoh-nominatie-grid06-award-birgit-laken

voetgangerstunnel schelde antwerpen laken
voetgangers-fietstunnel onder de schelde antwerpen foto laken
photo-laken butoh-dances fields of wonder
foto laken halfweg suikersilo laatste dag van openstelling
suikersilo halfweg laken-photography

floriade Henry Moore image  laken-foto Brian op bankje in park Kröller-möller-museum
floriade Hiltje als Monet image laken-foto


B a c k   t o   P h o t o g r a p h y
B a c k   t o   h o m e p a g e
L a k e n P h o t o g r a p h y